Direkt till innehåll

Ny trafiklösning vid Volvomotet

Helgen den 28-30 april är det begränsad framkomlighet vid Volvomotet på Hisingsleden då trafiken ska läggas om. Därefter gäller en ny sträckning för biltrafiken.

På Hisingsleden pågår arbetet med Volvomotet – en av de tre planskilda korsningarna som byggs för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på Hisingsleden. Nu går arbetet in i ett nytt skede och därför ska trafiken läggas om. Helgen den 28-30 april kan det därför vara viss begränsad framkomlighet för biltrafiken i höjd med Volvomotet.

Södergående trafik leds via rondell

När omläggningen är klar gäller en ny trafiklösning på sträckan mellan Assar Gabrielssons väg och Gustaf Larsons väg. Södergående trafik på Hisingsleden kör som tidigare på en parallell väg men leds nu via en cirkulationsplats på Assar Gabrielssons väg. Även norrgående trafik från Assar Gabrielssons väg kör via cirkulationsplatsen och parallellvägen, som alltså är dubbelriktad. Den norrgående trafiken på Hisingsleden kan köra rakt förbi Volvomotet, men vävs ihop med trafiken från parallellvägen i höjd med Gustav Larssons väg (se karta). Som vanligt är det viktigt att följa skyltning på plats och var gärna lite extra uppmärksam där trafiken vävs ihop!

Den här trafiklösningen ska gälla fram till juli 2023.

Klicka på kartan för större bild.

karta som visar hur södergående trafik på hisingsleden kör på en dubbelriktad parallellväg och vidare via en rondell på Assar Gabrielssons väg, medan norrgående trafik kan köra rakt fram utan att köra via rondellen.

Busstrafiken påverkas

Mellan den 28 april och 17 juni får vissa bussar förändrade körvägar i Volvo-området och hållplatsen Volvo Torslanda RA dras in. Sök din resa i appen Västtrafik To Go för mer info.

Gång- och cykeltrafiken leds om

Gång- och cykeltrafiken längs Hisingsleden söder om Volvomotet är sedan tidigare avstängd och planeras att öppna permanent i början av juni. Omledning sker via Sjumilastigen och Biskopsgården som tidigare.

Läs också