Direkt till innehåll

Ny väg till Nordstans p-hus

Från måndagen den 20 september kan bilister köra en ny väg till och från Nordstans p-hus via Operagatan. Den gamla vägen till p-huset kvarstår dock.

Området kring Centralstationen i Göteborg är en plats där mycket händer samtidigt: förutom att Västlänken byggs pågår också rivningen av Götaälvbron samt slutarbeten med Hisingsbron.

Detta innebär att trafiken i området påverkas på olika sätt i olika perioder. Sedan början av september är Nils Ericsonsgatan stängd i båda riktningar och Nordstans p-hus nås endast via Kanaltorgsgatan.

Ny anslutning till p-huset

Den 20 september sker nästa förändring i området då en ny väg till och från Nordstans p-hus öppnar mellan Operagatan och Kanaltorgsgatan (se karta nedan). Därför kommer det att finnas två alternativ till att ta sig till och från p-huset – antingen via den nya vägen eller via den gamla vägen längs Bergslagsgatan.

Detta gäller fram till slutet av december då Bergslagsgatan stängs för rivning av Götaälvbron. Därefter kan du endast nå p-huset via Operagatan.

Klicka på kartan för större bild:

Karta som visar den nya vägen till och från Nordstans p-hus mellan Operagatan och Kanaltorgsgatan.

Notera att kartan ovan inte är uppdaterad vad gäller vägarna till/från den numera stängda Götaälvbron.

Oförändrat för gång och cykel

Trafiksituationen för gång- och cykeltrafiken i området blir oförändrad. Gång- och cykelbanan på Nils Ericsonsgatan längs Nordstan förblir stängd och gående och cyklister leds om på en tillfällig väg via Nordstans hållplats.

Läs också