Direkt till innehåll

Nya Björlandamotet öppnar i december

Den 6 december öppnar den nya bron vid Björlandamotet för trafik. Det är den fjärde och sista delen i ombyggnationen av Hisingsleden som nu öppnar i etapper.

Nästan ett halvår tidigare än beräknat öppnar nu det nya Björlandamotet stegvis för trafik. Den 6 december öppnar den nya bron som leder norr- och södergående trafik på Hisingsleden över korsningen vid Björlandavägen. Arbeten under bron kommer fortsatt att påverka trafiken fram till den 22 december då hela Björlandamotet väntas öppna för trafik. Undantaget gäller gång- och cykelbanan längs Hisingsleden som väntas bli klar under våren 2024 tillsammans med några mindre kvarstående arbeten.

– Det känns bra att kunna meddela om trafiköppningen på en sträcka där den dagliga trafiken och entreprenören fått samsas på en begränsad yta under projektets två pågående år. Trafiköppningen var ursprungligen planerad att ske till semestern 2024, men nu har vi kunnat tidigarelägga trafiköppningen med närmare sex månader. Det känns som en extra rolig julklapp till trafikanterna, säger Karolina Petersen, projektledare på Trafikverket, i ett pressmeddelande.

Sträckan vid Björlandamotet har breddats till fyra körfält och mittseparerats med en barriär. Den befintliga signalkorsningen vid Björlandavägen har ersatts av en planskild trafikled där lokalvägen passerar under den nya bron. Nya gång- och cykelbanor har också anlagts.

Öppnandet av Björlandamotet innebär att arbetet med ombyggnationen av Hisingsledens södra del – från Vädermotet till Björlandamotet – nu går i mål.

Mer om trafikpåverkan vid trafikomläggningen till det nya Björlandamotet den 6 december samt 22 december kommer.

Kartan visar den nya bron i Björlandamotet.

Läs också