Direkt till innehåll

Nya cykelparkeringar ersätter p-platser i centrum

En ny typ av cykelställ, med plats för både elsparkcyklar och lådcyklar, börjar ta plats i centrala Göteborg. De nya cykelparkeringarna ersätter tidigare p-platser för bilar.

De nya cykelparkeringarna byggs nu ut på olika gator och platser inom Vallgraven. Själva cykelställen är glest placerade och utformade på ett sätt så att flera olika typer av cyklar ska få plats.

– Vi bygger de nya parkeringarna så att de ska fungera för flera olika typer av cyklar. Så det finns plats både för delade elsparkcyklar, som ju inte behöver låsas fast, och för större och bredare last- och lådcyklar, säger Shahriar Gorjifar, projektledare på stadsmiljöförvaltningen, i ett pressmeddelande.

Cykelställen placeras i anslutning till cykelbanor och gator, på platser som tidigare främst använts för bilparkering och lastning. Poängen är att göra det enklare för cyklister och inte skapa onödig trängsel för gående på trottoarer och torg, där cykelparkeringar ofta tidigare har placerats. Det är också ett steg i Göteborgs Stads satsning på en grönare och mer hälsosam stad.

Utbyggnaden av cykelparkeringarna fortsätter och ska vara klart under 2024.

Läs också