Direkt till innehåll

Nya delar av Volvomotet öppnar

Den 7 juli öppnar nya delar av Volvomotet på Hisingsleden. Dessutom öppnar gång- och cykelbanan som varit avstängd sedan en tid tillbaka.

Arbetet med Volvomotet på Hisingsleden går framåt och nu öppnar nya delar av trafikplatsen.

Från den 7 juli kan både norr- och södergående trafik köra på Hisingsleden genom Volvomotet, med ett körfält i varje riktning. Även av- och påfarter till och från Assar Gabrielssons väg öppnar för trafik.

GC-bana öppnar

Samtidigt öppnar även gång- och cykelbanan längs Hisingsledens södra del. GC-banan, som sträcker sig mellan Vädermotet och Assar Gabrielssons väg, har varit avstängd under en längre tid och trafiken har då letts om via Sjumilastigen och Biskopsgården.

Hela Volvomotet ska vara klart i september. Av ombyggnaden av södra Hisingsleden återstår då endast Björlandamotet som ska vara färdigt sommaren 2024.

Klicka på kartan för större bild.

karta som visar var Björlandamotet, Kålseredsmotet och Volvomotet byggs längs HIsingsleden

Här kan du läsa mer om Trafikverkets arbeten på Hisingsleden: Hisingsleden och Halvors länk

Läs också