Direkt till innehåll

Nya förändringar förbi Nils Ericsonsterminalen

Preliminärt från den 15 maj ändras trafiksituationen ytterligare i området vid Nils Ericsonsterminalen. Biltrafiken mot Nordstan behöver då inte längre korsa gång- och cykelbanan längs bussterminalen.

Under våren har trafiksituationen förbi Nils Ericsonsterminalen förändrats i olika omgångar på grund av arbetet med Västlänken. Till exempel har gång- och cykelbanan mellan bussterminalen och Regionens hus fått en ny sträckning, vilket har inneburit att gående och cyklister periodvis har behövt korsa biltrafiken på Nils Ericsonsgatan vid två olika övergångsställen.

Preliminärt från den 15 maj sker nästa steg – då flyttas Nils Ericsonsgatan en bit i sidled vilket innebär att biltrafiken mot Nordstan inte längre korsas av gång- och cykelbanan.

För bil- och busstrafiken i motsatt riktning är det däremot fortsatt begränsad framkomlighet då gång- och cykeltrafiken leds över gatan på två platser. Detta kan leda till köer, särskilt under rusningstid då mycket folk passerar genom området. Tänk på det när du planerar din resa.

Klicka på kartan för större bild.

karta som visar att en del av Nils Ericsonsgatan får begränsad framkomlighet

Läs också