Direkt till innehåll

”Nya” hållplats Rambergsvallen klar

Gångtunneln och trapporna är borta – hållplats Rambergsvallen är numera tryggare och mer tillgänglig.

Den 23 augusti är “nya” hållplats Rambergsvallen på Hisingen klar. I praktiken innebär det att de nya hållplatserna tas i bruk och att övergången över Hjalmar Brantingsgatan är helt färdig.

Gångtunneln är borta
Hållplatsen har rustats upp för att bli tryggare och mer tillgänglig. Gångtunneln som tidigare gick under Hjalmar Brantingsgatan vid hållplats Rambergvallen har rivits och ersatts av övergångsställen. Därmed passerar gående och cyklister över Hjalmar Brantingsgatan istället för under i en tunnel, vilket ökar både tryggheten och tillgängligheten.

Sänkt hastighet
Dessutom har hastigheten på Hjalmar Brantingsgatan sänkts till 40 kilometer i timmen och blivit enfilig i båda riktningar förbi hållplatsen, vilket ytterligare ökar säkerheten på platsen.

Upprustningen av hållplats Rambergsvallen startade sommaren 2018 och är en del av byggnationen av det nya bostadsområdet Rambergsstaden.

Läs mer om bostadsområdet Rambergsstaden här

Läs också