Direkt till innehåll

Nya körfält vid Leråkersmotet

Sedan den 11 mars kan du inte längre köra från Leråkersmotet till Tingstadstunneln. Istället hänvisas du till Marieholmstunneln. Var uppmärksam på skyltningen!

Sedan 11 mars kan du som kör från Leråkersmotet öster ut, i riktning mot centrum, inte längre nå Tingstadstunneln. Det samma gäller trafiken i det högra körfältet på Lundbyleden i höjd med Leråkersmotet, sedan ny körfältsindelning gjorts mellan Leråkersmotet och Brunnsbomotet.

Förändringen är en del av förberedelserna inför kommande renovering av Tingstadstunneln, då all trafik (till/från Lundbyleden, E20, E45) leds om via Marieholmstunneln.

Trafiken från Leråkersmotet kan därmed inte längre nå Tingstadstunneln via Lundbyleden, utan hänvisas i stället till E6 söderut via Marieholmstunneln. Trafik mot Brunnsbo hänvisas via Tingstadsmotet. Följ aktuell skyltning.

Fram tills renovering av Tingstadstunneln, som startar 22 april, är endast ett körfält på Lundbyleden öppet för trafik mot Tingstadstunneln. Därefter stängs även den anslutningen mot Tingstadstunneln.

Klicka på bilden nedan för en större karta.

 

Mer om renoveringen av Tingstadstunneln och hur arbetet påverkar trafiken kan du läsa här:

Allt om trafiken i Tingstadstunneln

Trafikverket – E6, Tingstadstunneln underhållsarbete

Läs också