Direkt till innehåll

Nya påfarten till väg 40 öppen

Bilden visar den nya direktförbindelsen före den öppnades den 9 oktober.

Bilden visar den nya direktförbindelsen före den öppnades den 9 oktober.

Du har väl koll på att den nya påfarten i Kallebäcksmotet från E6 till väg 40 har öppnat?

Förbindelsen öppnades den 9 oktober efter att ha varit under byggnation i cirka ett års tid.

Av kartan nedan framgår att det är du som kommer körande på E6 från Malmö-hållet och ska till väg 40 åt Borås-hållet som kan använda den nya förbindelsen.

Förutom att förbindelsen innebär en effektivare väg från E6 till väg 40 kommer den också att avlasta Sankt Sigfridsgatan från trafik samt öka kapaciteten generellt i Kallebäcksmotet.

Kartan nedan visar hur den nya direktförbindelsen går från E6 till väg 40:
Karta som visar hur den nya direktförbindelsen mellan E6 norrut och väg 40 mot Borås sträcker sig.

Fotnot: Huruvida det blir en förbindelse i motsatt riktning – det vill säga från väg 40 till E6 söderut – är i nuläget oklart. Så här lyder beskedet från Trafikverket: ”Direktkoppling väg 40- E6 syd i Kallebäcksmotet har utretts i tidigare skeden. Trafikverket har dock valt att endast gå vidare med utbyggnad av direktkoppling E6-väg 40 östergående körriktning av kostnadsskäl samt pga utrymmeskonflikt med pågående järnvägsprojekt ”Västlänken” och eventuellt framtida projekt ”Götalandsbanan” (dvs förslaget till höghastighetsjärnväg mellan Gbg och Sthlm, vår anm). 2019 startade Trafikverket upp arbetet med en åtgärdsvalsstudie för E6 genom Göteborg. I arbetet ingår att se över Kallebäcksmotets framtida funktion.”

Läs också