Direkt till innehåll

Nya regler för A-traktorer – detta gäller

Alla som färdas i en A-traktor måste ha bilbälte och en egen sittplats.

Alla som färdas i en A-traktor måste ha bilbälte och en egen sittplats.

Nu har reglerna för att köra A-traktor skärpts. Krav på bilbälte gäller och varje passagerare ska ha en egen sittplats.

I takt med att antalet A-traktorer blivit fler har också antalet olyckor ökat. För att öka säkerheten för A-traktorförare och andra trafikanter presenterade regeringen i somras ett antal regelförändringar. De nya reglerna trädde i kraft den 31 augusti och nu gäller detta:

  • Den som färdas i en A-traktor ska använda bilbälte.
  • Det får sitta max en passagerare per plats.
  • Högsta tillåtna hastighet är 30 kilometer i timmen.

(Detta gäller för den som färdas i en bil som är ombyggd till traktor, alltså en A-traktor.)

Vända olyckstrenden

Idag finns över  50 000 registrerade A-traktorer, vilket är mer än en fördubbling sedan 2019. Under de senaste fyra åren har antalet olyckor stigit, varav flera med dödlig utgång. Under 2022 avled fyra personer i A-traktorsolyckor.

– De skärpta reglerna ska höja trafiksäkerheten och minska antalet olyckor. Vår bedömning är att de nya reglerna tillsammans med kommande planerade förändringar ska vända olyckstrenden, säger Josefin Halleberg, utredare vid Transportstyrelsen i ett pressmeddelande.

Regeringen planerar alltså för ytterligare förändringar för A-traktorer. Dit hör bland annat att införa krav på vinterdäck, något som kan bli verklighet redan i december 2023.

Läs också