Direkt till innehåll

Nya regler för parkering av elsparkcyklar

Sedan den 1 oktober är det inte längre tillåtet att parkera elsparkcyklar på gångbanor och trottoarer i delar av centrala Göteborg.

Förra året infördes en nationell lag om parkeringsförbud för elsparkcyklar på gång- och cykelbanor. I Göteborg valde staden att avvakta med att införa parkeringsförbudet på gångbanor eftersom parkeringsmöjligheterna behövde utredas först.

Men nu är reglerna på plats – sedan den 1 oktober är det inte tillåtet att parkera elsparkscyklar på gångbanor och trottoarer i området Inom Vallgraven och på Drottningtorget.

– Tidigare har man fått parkera på gångbanor och trottoarer om man inte hindrar trafikflödet eller utgör trafikfara. Nu är det inte längre tillåtet på de här platserna, säger Shahriar Gorjifar, projektledare för mobilitetsutveckling på Stadsmiljöförvaltningen.

80 nya parkeringsplatser

Istället ska staden bygga särskilda parkeringsplatser som är avsedda för just elsparkcyklar.

– Vi planerar för cirka 80 olika parkeringsplatser inom de här områdena och förhoppningsvis är de klara under nästa år. Fram tills att dessa är på plats ska elsparkcyklar parkeras i vanliga cykelställ.

Vad händer med felparkerade elsparkscyklar?

– Tidigare har vissa kriterier behövt uppfyllas för att Göteborgs Stad ska kunna flytta fordon, de måste till exempel ha hindrat trafikflödet. Med de nya reglerna kommer vi kunna flytta alla elsparkcyklar som inte står parkerade där de ska, säger Shahriar Gorjifar.

Kan bli aktuellt i hela staden

Förvaltningen har fått i uppdrag att reglerna på sikt ska införas i hela Göteborg, men innan det blir verklighet behöver man se över förutsättningar och behov i olika områden. Tills vidare gäller alltså samma regler i övriga Göteborg som tidigare – elsparkcyklar får parkeras på gångbanor och trottoarer om de inte hindrar trafiken eller utgör trafikfara.

Sedan september förra året är det även förbjudet att köra elsparkcykel på gångbanor och trottoarer, samt att parkera på cykelbanor.

Läs också