Direkt till innehåll

Nytt övergångsställe i Allén klart

Det nya övergångsstället över Nya Allén gör att gående och cyklister lättare kan ta sig mellan Haga och Rosenlund.

Övergångsstället är byggt öster om trafikomläggningen över Nya Allén för att binda samman Haga och Rosenlund, se karta nedan. På så sätt får gående och cyklister lättare att ta sig runt i Rosenlund och Haga.

Övergångsstället är också placerat för att fungera med den tillfälliga gång- och cykelbron öster om den rivna Rosenlundsbron men också för framtida byggnationer. Till exempel är övergången anpassad till den framtida nergången till Västlänkens station Haga och till spårvagnshållplatsens nya läge.

Klicka för större karta:

nytt_overgangsstalle_liten_fix.jpg

Läs också