Direkt till innehåll

Nytt pendlingscykelstråk är klart på Björlandavägen

Pendlingscykelstråket på Björlandavägen är nu färdigt på hela sträckan mellan Sankt Olofsgatan och Swedenborgsplatsen. Därmed kan cyklister ta sig fram på ett säkrare sätt.

Göteborgs Stads satsning på pendlingscykelstråk runtom i staden ska hjälpa cyklister att ta sig fram snabbare, enklare och säkrare. Eftersom ett pendlingscykelstråk har en bredare cykelbana kan de cyklister som håller en hög hastighet på ett säkert sätt passera de som cyklar långsammare.

Etapp 2 är klar

Bygget av pendlingscykelstråket längs Björlandavägen inleddes vintern 2019 och har skett i två etapper. Etapp 1 mellan Sankt Olofsgatan och Toleredsgatan blev klar hösten 2020 och nu är även etapp 2 mellan Toleredsgatan och Swedenborgsplatsen färdig. Detta innebär att hela sträckan mellan Sankt Olofsgatan och Swedenborgsplatsen är öppen.

Den nya cykelbanan är cirka 2,6 kilometer lång, 3 meter bred och dubbelriktad. För gående finns det en separat gångbana för att ytterligare öka säkerheten.

Ännu en etapp planeras

En tredje etapp av pendlingscykelstråket längs Björlandavägen planeras. Det är sträckan från Sankt Olofsgatan ut till Hisingsleden. Sedan tidigare finns det pendlingscykelstråk på Delsjövägen och Härlandavägen.

Göteborgs Stads info om pendlingscykelstråk.

Läs också