Direkt till innehåll

Nytt pendlingscykelstråk längs Mölndalsvägen

Den 16 januari startar bygget av ett nytt pendlingscykelstråk längs delar av Mölndalsvägen, vilket innebär att ett körfält stängs i riktning mot centrum.

Ett nytt pendlingscykelstråk ska byggas längs Mölndalsvägen mellan Lana och Sankt Sigfridsgatan. Arbetet inleds den 16 januari och väntas bli klart sommaren 2023 och under den här perioden påverkas alla trafikslag.

Bil- och busstrafiken påverkas genom att ett av två körfält stängs på Mölndalsvägen mellan Varbergsgatan och Sankt Sigfridsgatan mot centrum. Alltså får bil- och busstrafiken samsas i ett och samma körfält på sträckan. Detta är en permanent lösning för att göra plats för pendlingscykelstråket.

Klicka på kartan för större bild.

Karta över Mölndalsvägen där ett körfält stängs permanent mellan Lana-Varbergsgatan.

Gång- och cykelbanan mellan Lana och Sankt Sigfridsgatan stängs och gående och cyklister hänvisas till motsatt sida av Mölndalsvägen.

Läs också