Direkt till innehåll

Olof Wijksgatan stängs för genomfartstrafik

Från den 20 september och en längre tid framåt är Olof Wijksgatan bakom Götaplatsen stängd för genomfart. Trafiken leds om på olika sätt.

Den del av Olof Wijksgatan som stängs av den 20 september är ca 50 meter lång och går längs Artisten mellan Johannebergsgatan och Renströmsgatan.

Trafiken som brukar ta den vägen leds om på följande sätt:

– gående leds om via Curt Weibulls gångväg eller runt Artisten,
– cyklister leds om runt Artisten,
– bilar och övriga motorfordon leds om via Viktor Rydbergsgatan.

Orsaken till avstängningen är att en av entréerna till Västlänken Station Korsvägen ska byggas i närheten.

Avstängningen av Olof Wijksgatan kommer att gälla en längre tid, preliminärt fram till 2023.

Mer information om Västlänken Station Korsvägen hittar du genom att klicka här.

Karta från Trafikverket som visar avstängningen av Olof Wijksgatan samt alternativa vägar:
Karta som visar avstängningen av Olof Wijksgatan med tillhörande omledningar

Läs också