Direkt till innehåll

Ombyggnad av rondeller vid Backaplan

Den 10 januari startar arbetet att bygga om två rondeller till korsningar på Backavägen vid Backaplan. Ett arbete som påverkar framkomligheten i området.

Inför renoveringen av Tingstadstunneln – som inleds i april 2022 – och för kommande byggprojekt i området, behöver framkomligheten förbättras längs Backavägen vid Backaplan.

Den 10 januari startar därför arbetet med att bygga om två rondeller till korsningar på Backavägen. Ombyggnationen gäller rondellerna vid Leråkersmotet och vid Södra Deltavägen, (i höjd med Coop-huset). Arbetet utförs vardagar klockan 07.00-16.00 och väntas färdigt till den 28 februari.

Så påverkas trafiken

Bil och kollektivtrafiken kommer att kunna ta sig fram under byggtiden men det finns risk för långsamtgående trafik och köer. Däremot kan trafik på anslutande gator periodvis komma att ledas om. Har du möjlighet – välj med fördel någon av de andra in- och utfartsvägarna till Backaplan.

Gående och cyklister

För gående och cyklister innebär ombyggnaden av och rondellen vid Södra Deltavägen att gång- och cykeltrafiken leds om eller förbi arbetsområdet. Även längs med Backavägen påverkas framkomligheten då den södra gångbanan stängs mellan Blomsterlandet och Leråkersmotet. Gående hänvisas med orangeskyltning på plats.

Klicka på kartan för större bild.

Kartan visar var arbetet med att bygga om två rondeller sker på Backavägen januari-februari 2022.

Läs också