Direkt till innehåll

Påfart i Ånäsmotet stängs under längre tid

Från den 1 februari stängs påfarten från Ånäsmotet till E20 mot Stockholm. Samtidigt stängs gång- och cykelbanan längs med E20. Räkna med köer.

Olskroken planskildhet ska ersätta det befintliga bullerskyddet längs E20 mellan Ånäsmotet och Munkebäcksmotet med en ny och högre skärm. Detta beror på att Trafikverket höjer kraven på bullerskydd i området när Olskroken planskildhet byggs.

Lång omväg

Arbetet pågår mellan den 1 februari och 22 december och under den här perioden påverkas samtliga trafikslag.

När det gäller bil- och busstrafiken stängs påfarten från Ånäsmotet till E20 mot Stockholm. Biltrafiken leds om via Byfogdegatan, von Utfallsgatan och Munkebäcksmotet, se karta. Räkna med köer, då det blir en lång omväg och ökad trafik på mindre gator och i den redan hårt belastade Munkebäcksmotet.

Så här leds biltrafiken om: 

Karta som visar att påfarten från Ånäsmotet till E20 mot Stockholm stängs. Omledningsvägen via von Utfallsgatan är utmarkerad.

 

Busslinjerna 513 och 515 som trafikerar påfarten i Ånäsmotet får ändrade körvägar och hållplatsen Gustavsplatsen dras in. Tänk på att din resa kan ta längre tid än vanligt – sök alltid din resa i appen Västtrafik To Go.

Enligt projektet måste påfarten stängas för att det inte går att väva in trafiken från påfarten med trafiken från E20 på grund av trafiksäkerhet i arbetsområdet. Påfarten kommer att användas för intransporter till arbetsområdet.

Gång- och cykelbana stängs

Under samma period stängs också gång- och cykelbanan längs E20 mellan Ånäsmotet och Munkebäcksmotet. Cykeltrafiken leds om via Härlanda – följ skyltning på plats, se karta. Detta innebär en omväg, men enligt projektet är det den säkraste omledningen som dessutom har bra standard.

Så här leds cykeltrafiken om:

karta över omledningsväg för cyklister via härlanda

 

Trafikverkets information om arbetet med bullerskyddet.

Läs också