Direkt till innehåll

Påfart i Olskroksmotet stängs under lång tid

Den 9 januari stängs påfarten från Olskroksmotet till E6 norrut och trafiken hänvisas till Ullevimotet. För fordonstrafiken gäller detta till hösten 2023.

Förberedelser inför renoveringen av Tingstadstunneln – som inleds i april 2022 – är i full gång. Bland annat håller man på att bredda E6 norrut vid Olskroksmotet från två till tre körfält, för att skapa flyt i trafiken och minska antalet olyckor.

Omledning via Ullevimotet

Arbetet påverkar trafiken genom smalare körfält, sänkt hastighet och att ett körfält är stängt på vardagar nattetid. Från den 9 januari klockan 22.00 påverkas trafiken vid Olskroksmotet ytterligare, då påfarten från Olskroksmotet till E6 norrut stängs, se karta. Trafiken hänvisas till Ullevimotet via lokala gator, vilket innebär en omväg – lägg därför på några minuter på din resa.

Klicka på kartan för större bild:

Karta som visar att påfarten från Olskroksmotet till E6 norrut stängs. Omledningsvägen från Redbergsvägen till Ullevimotet är utmarkerad.

 

För kollektivtrafikens del infördes förändringar från och med tidtabellsskiftet den 12 december. Sök alltid din resa i appen Västtrafik To Go.

Västtrafiks info om vilka busslinjer som påverkas och hur de kör istället.

Långvarig avstängning

Avstängningen för fordonstrafik gäller fram till att renoveringen av Tingstadstunneln är klar, vilket beräknas till hösten 2023. Orsaken till att påfarten hålls stängd under hela renoveringstiden är för att undvika vävning med E6-trafiken söderifrån, vilket ökar kapaciteten ner i tunneln.

Påfarten öppnar dock för kollektivtrafik i augusti 2022.

Trafikverkets info om renoveringen av Tingstadstunneln.

Läs också