Direkt till innehåll

Påfart till Lundbytunneln öppnar helt igen

Till midsommar öppnar påfarten från Ovädersgatan till Lundbytunneln helt igen. Sedan april har påfarten stängts under rusningstid för att minska köerna i Lundbytunneln.

Sedan i slutet av april har påfarten till Lundbytunneln från Ovädersgatan stängts under vardagar klockan 15.00-17.00. Detta för att få bukt med köer och hög belastning i tunneln under rusningstid.

Från den 23 juni upphör avstängningarna och påfarten är alltså öppen även under rusningstid, då belastningen från trafiken väntas minska under semesterperioden.

Eriksbergsmotet byggs om

En mer långsiktig lösning för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten på Lundbyleden är på gång. Under sommaren kommer Trafikverket att påbörja arbeten med att bygga om Eriksbergsmotet. I ett första skede, i september, stängs möjligheten att köra från Inlandsgatan och österut på Lundbyleden. Trafiken hänvisas då istället via Herkulesgatan till Lindholmsmotet. En ny cirkulationsplats i Eriksbergsmotet ska på sikt ersätta korsningen mellan Lundbyleden och Inlandsgatan som idag är olycksdrabbad och stoppar upp trafikflödet.

Mer om detta kan du läsa hos Trafikverket: E6.21 Eriksbergsmotet-Inlandsgatan

Läs också