Direkt till innehåll

Påfart till Tingstadstunneln stängs

Den 17 augusti stängs en av påfarterna till Tingstadstunneln i riktning mot Hisingen. Du som berörs rekommenderas istället att välja Marieholmstunneln.

För att enklast förstå vilken påfart som stängs kan du kolla in vår karta nedan. Som framgår gäller det påfarten för den trafik som kör på E45 från Karlstad-hållet, eller på E20 från Stockholms-hållet, och som ska mot Hisingen via Tingstadstunneln.

Stängningen sker tisdagen den 17 augusti och är permanent.

Du som berörs av stängningen rekommenderas istället att välja den nya Marieholmstunneln för att komma till Hisingen.

Karta som visar vilken påfart till Tingstadstunneln som stängs:

Som framgår gäller det påfarten för den trafik som kör på E45 från Karlstad-hållet, eller på E20 från Stockholms-hållet, och ska svänga av till Tingstadstunneln för att köra mot Hisingen.

Läs också