Direkt till innehåll

Passage vid Falutorget stängs tillfälligt

Gång- och cykelbanan över E45 Götaleden vid Falutorgsmotet stängs i en vecka. Orsaken är beläggningsarbeten.

Den aktuella gång- och cykelbanan sträcker sig över den pågående byggnationen av Falutorgsmotet, och är en viktig förbindelse för gående och cyklister mellan Gullbergsvass och Gullbergsstrand (se kartan nedan).

Passagen uppe på Falutorgsbron hålls stängd den 25-31 maj. Under tiden hänvisas gående och cyklister till överfarterna som finns vid Stationsmotet eller ovanpå Götatunnelns mynning.

Orsaken till stängningen är alltså att beläggningsarbeten ska utföras uppe på Falutorgsbron, vilket i sin tur är en del av slutarbetena inför Falutorgsmotets öppnande i slutet av sommaren.

Karta från Trafikverket som visar var den aktuella gång- och cykelbanan är placerad samt befintliga alternativa passager över E45 Götaleden:

Läs också