Direkt till innehåll

Premiär för spårvagnstrafik på Hisingsbron

Från och med måndagen den 16 augusti går det återigen spårvagnstrafik över Göta älv – den här gången via Hisingsbron.

Under sommaren har spårvagnstrafiken över Göta älv varit inställd och resenärer har istället fått åka buss mellan Hisingen och fastlandet. Samtidigt har hållplats Lilla Bommen och hållplats Nordstan varit indragna. Orsaken har varit de pågående arbetena med att färdigställa Hisingsbron.

Hisingsbron öppnar i sin helhet

Från och med måndagen den 16 augusti är dock arbetena klara och Hisingsbron öppnar i sin helhet. Färdigställandet av Hisingsbron innebär att spårvagnstrafiken åter kan börja gå över Göta älv – den här gången alltså via Hisingsbron.

Hållplats Nordstan tas i bruk

Den 16 augusti tas dessutom nya hållplats Nordstan i bruk, dock med vissa undantag: linje 17, X1, X4 och Svart Express i riktning mot Brunnsparken/Centralstationen kommer inte att stanna vid hållplats Nordstan förrän en vecka senare, det vill säga måndagen den 23 augusti. Orsaken är avslutande arbeten med läge D vid hållplats Nordstan. Närmaste hållplats blir istället Brunnsparken, Centralstationen eller Polhemsplatsen.

Förutom att hållplats Nordstan tas i bruk den 16 augusti öppnar hållplats Lilla Bommen upp igen samma dag.

Öppnandet av kollektivtrafikkörfälten innebär också att busstrafiken slipper att samsas i samma körfält som biltrafiken över bron, vilket förbättrar framkomligheten för båda trafikslagen.

Gång- och cykelbana fortsatt stängd

När det gäller gång- och cykeltrafiken så kommer Hisingsbrons västra gång- och cykelbana även den att öppna på måndag den 16 augusti, i samband med att spårvagnarna börjar trafikera Hisingsbron. De bägge gång- och cykelbanorna kommer sedan att vara öppna växelvis en tid framöver med kortare avstängningar, vilket beror på att anslutningarna på Hisingssidan behöver trimmas in.

Vissa begränsningar i trafiken kan sedan förekomma fram till våren 2022, då projektet avslutas.

Läs också