Direkt till innehåll

Restriktioner hävs – risk för ökad trafik

Den 29 september hävs de flesta coronarestriktioner, däribland rekommendationen om att arbeta hemifrån. Därför finns en risk för ökad trafik på vägarna då fler ska ta sig till jobbet.

Onsdagen den 29 september häver alltså Folkhälsomyndigheten många av de restriktioner som varit gällande under coronapandemin, inklusive rekommendationen om att jobba hemifrån. Med anledning av detta finns en risk för ökad trafik på vägarna då fler ska ta sig till och från arbetet.

Redan idag ligger trafiknivåerna i paritet med innan pandemin och därför kan det bli ännu mer trafik när restriktionerna släpper. I och med detta är det önskvärt om vi alla kan hjälpas åt för att upprätthålla en så bra framkomlighet som möjligt.

Försök åka kollektivt

Ett sätt kan vara att försöka åka kollektivt istället för att ta bilen – en rekommendation som gäller från och med den 29 september. Eller så är du en av dem som kan gå eller cykla till jobbet och andra aktiviteter.

Om du måste ta bilen är det bra om du planerar din resa efter de största trafikpåverkande arbetena i stan. Och för dig som inte har kört i Göteborg på ett tag så kommer här en uppdatering.

1. Dubbelriktad trafik i Götatunneln

Västlänken utför förstärkningsarbeten i Götatunnelns norra rör, som är stängt för trafik. Därför samsas all trafik i det södra röret med ett körfält öppet i varje riktning.

Detta innebär att det råder stor trafikpåverkan på E45 i båda riktningar och minskad kapacitet i och kring tunneln. Mest kritiskt är det vid Järntorget. Eftersom tunnelmynningen där är för smal för dubbelriktad trafik leds trafiken på Oscarsleden mot centrum om via av- och påfarten i Järntorgsmotet.

I dagsläget finns det inget slutdatum för arbetena i tunneln.

2. Begränsningar i Centralenområdet

Området norr om Centralstationen i Göteborg är en plats där mycket händer samtidigt: förutom att Västlänken byggs pågår också slutarbeten med Hisingsbron samt nedmonteringen av Götaälvbron.

Därmed får du som trafikant räkna med ständiga trafikförändringar och begränsad framkomlighet i området. Just nu gäller främst tre saker: Nils Ericsonsgatan är stängd i båda riktningar, en ny väg till Nordstans p-hus har öppnat via Operagatan och som tidigare nämns är Götatunneln dubbelriktad.

Inom den närmaste tiden är det framförallt trafiken på Södra och Norra Sjöfarten som påverkas. Mer information kommer.

3. Ansträngt kring Järntorget

Området kring Järntorget är idag ansträngt – dels pågår arbeten i Götatunneln, dels sker bygget av Masthuggskajen. För dig som bilist är det bra att veta att högersvängen mot Järntorget i Järntorgsmotet – för trafiken på Oscarsleden västerifrån – är stängd samt att det förekommer vissa begränsningar i antal körfält vid Järntorget.

Undvik rusningstid

Med detta i åtanke kan det vara bra att fundera på några saker. Kanske kan du undvika att köra under rusningstid eller till och med välja andra vägar? Försök också att vara ute i god tid och hålla dig uppdaterad om det aktuella trafikläget i Trafiken.nu-appen.

Slutligen, glöm inte bort att Marieholmstunneln finns som ett alternativ till Tingstadstunneln. På så sätt avlastar du den hårt trafikerade Tingstadstunneln.

Läs också