Direkt till innehåll

Risk för halka och solkurvor

Det råder höga temperaturer i hela landet – därför varnar Trafikverket för solkurvor på järnvägen och sommarhalka på vägarna.

Under de närmaste dagarna väntas temperaturen i hela landet ligga på drygt 30 grader och därmed har Trafikverket beslutat att sänka hastigheten på ett antal järnvägsbanor och bandelar.

– Risken för solkurvor på järnvägen är stor vid dessa höga temperaturer. Hastighetssänkningarna görs för att minska belastningen på känsliga bandelar och därmed minska risken för att solkurvor uppstår, säger Annika Canaki, avdelningschef region syd Trafikverket, i ett pressmeddelande.

Förseningar i tågtrafiken

Solkurvor är en allvarlig störning som ökar risken för urspårning. Enbart solvärmen är sällan den huvudsakliga orsaken, trots att den har gett utknäckningen dess namn. Den är däremot oftast den utlösande faktorn.

Hastighetsnedsättningarna innebär att det blir förseningar i tågtrafiken och att vissa tågavgångar kan komma att ställas in. Resenärer uppmanas att hämta trafikinformation från respektive tågbolag.

Hala vägar även sommartid

Även vägbanor kan påverkas negativt av höga temperaturer då det kan uppstå ”Blödande asfalt”. Fenomenet gör vägbanan hal och försämrar därmed väggreppet. Det som händer är att bindemedlet mjukas upp, utvidgas och tränger upp till ytan som svarta, blanka fläckar och blödningar. Risken för att det ska hända är som störst när en väg har fått ny beläggning.

– Anpassa hastigheten och håll avståndet till framförvarande fordon är de viktigaste råden, säger Annika Canaki, i ett pressmeddelande.

Vägbanor och vägmarkeringar kan även bli mycket hala vid regn som kommer efter en längre period med uppehållsväder.

Trafikverkets info om solkurvor.

Trafikverkets info om sommarhalka. 

Läs också