Direkt till innehåll

Risk för köer i Götatunneln

Helgen den 17-19 november påverkas trafiken i Götatunneln mot Falutorget. Störst påverkan blir det dagtid då bara ett körfält är öppet – räkna med tidvis köer.

Trafikverket ska utföra underhållsarbeten i Götatunneln helgen den 17-19 november. Detta kommer att påverka trafiken genom tunneln i riktning mot Falutorget på olika sätt beroende på tider på dygnet.

Undvik gärna de mest trafiktäta timmarna

Störst trafikpåverkan blir det lördagen och söndagen dagtid, mellan klockan 09.00 och 19.00, då endast ett körfält hålls öppet genom Götatunneln mot Falutorget med sänkt hastighet. Räkna med stundtals köer – välj därför annan väg om möjligt och undvik gärna de mest trafiktäta timmarna.

Nattliga avstängningar österut

Kvälls- och nattetid stängs Götatunneln – och då också Gullbergstunneln – helt i riktning mot Falutorget. Trafiken leds då om på lokala gator mellan Järntorget och Falutorget. Följ skyltning på plats och respektera hastigheten.

Följande tider gäller:

– Mellan fredag och lördag stängs Götatunneln och Gullbergstunneln österut klockan 20.00-09.00.
– Mellan lördag och söndag stängs Götatunneln och Gullbergstunneln österut klockan 19.00-09.00.
– Mellan söndag och måndag stängs Götatunneln och Gullbergstunneln österut klockan 19.00-05.30.

Notera att det också sker ordinarie nattavstängningar i Götatunneln och Gullbergstunneln den 15-16 och 16-17 november mellan klockan 21.00-05.30.

Läs också