Direkt till innehåll

Risk för köer på väg 650 vid Stora Höga

I helgen den 24-27 november fortsätter ett arbete på väg 650 vid Stora Högamotet, som påverkar trafiken kvälls- och nattetid. Välj i första hand att köra via E45 och väg 44.

På väg 650 vid Stora Högamotet i höjd med Spekerödskolan pågår ett arbete med att montera en barriär mellan bilkörfältet och gång- och cykelbanan. Medan arbetet pågår stängs ett körfält och trafiken leds förbi med hjälp av vakt och lots. Enligt Trafik Göteborgs vägtrafikledning hade detta stor påverkan på trafiken i torsdags kväll, då det uppstod långa köer på E6 söder om Stora Högamotet.

Arbetet fortsätter i helgen den 24-27 november mellan klockan 20.00 och 05.00. Du som ska köra i området i helgen – tänk på att E6-trafiken i första hand rekommenderas att köra via E45 och väg 44. Det är viktigt för trafiksäkerheten och framkomligheten för både persontrafik och godstransporter.

E45 är en större väg med större standard, där stora delar är mittseparerad och har viltstängsel. Något som är en stor fördel, särskilt under hösten och vintern då väglaget stundtals kan vara besvärligt.

Och glöm inte att du kan använda Trafiken.nu-appen för att hålla kolla på trafikläget och köer i realtid.

Läs också