Direkt till innehåll

Risk för köer upp mot Hisingsbron

Den 2 april-15 september är det begränsad framkomlighet för trafiken på Hjalmar Brantingsgatan mot Hisingsbron. Räkna med köer och längre restider - välj gärna andra älvförbindelser.

Bygget av en ny spårväg och citybusslinje mellan Lindholmen och Frihamnen är i full gång. Sedan arbetena startade i höstas påverkas trafiken i området på olika sätt.

Den 2 april startar förberedande arbeten inför att den nya spårvägen mellan Hisingsbron och Frihamnen ska kunna kopplas ihop. Detta kommer att leda till begränsad framkomlighet för trafiken på Hjalmar Brantingsgatan mot Hisingsbron fram till september.

Välj andra älvförbindelser

Det som sker är att biltrafiken mot Hisingsbron leds om via en tillfällig parallellväg med endast ett körfält, på en kortare sträcka i höjd med Frihamnsmotet (se karta). Samtidigt stängs påfarten från Frihamnsmotet mot centrum och trafiken hänvisas till andra vägar. Detta kan leda till köer och längre restider, särskilt i rusningstid.

– I våra analyser ser vi att det är mest trafik mellan klockan 07.00 och 09.00 och mellan klockan 15.00 och 18.00 på vardagar. Värst är det klockan 16.00-17.00. Försök därför att undvika dessa tider eller välj en annan älvförbindelse. Eller ännu hellre – åk kollektivt eller cykla, säger Robin Holmér, trafikanalytiker på Trafik Göteborg.

Klicka på kartan för större bild.

Karta som visar begränsad framkomlighet på Hjalmar Brantingsgatan i höjd med Frihamnsmotet

Gång- och cykeltrafiken leds om

Gång- och cykeltrafiken på Hjalmar Brantingsgatan – sidan mot Frihamnen – leds om via Frihamnen.  För dig som ska till eller från Backaplan innebär det en omväg och du rekommenderas att istället välja gång- och cykelbanan på motsatt sida.

Kollektivtrafiken kommer fram men buss och spårvagn får samsas i samma körfält. Håll koll på eventuella förändringar för din resa i appen Västtrafik To Go.

Trafiken påverkas på Lindholmen

Samtidigt som detta pågår är det också begränsad framkomlighet i området runt Lindholmen. Från den 8 april flyttar busstrafiken i Lindholmsallén ut i de allmänna körfälten, där bussar får samsas med biltrafiken. Både trafikanter och kollektivtrafikresenärer får räkna med längre restider än vanligt. Välj gärna andra färdsätt till exempel cykel eller färja – under våren kommer en ny gratisfärja att börja köra mellan Stenpiren och den nya hållplatsen Lundbystrand. Kör du bil till Lindholmen rekommenderas du att välja någon av parkeringsplatserna norr om Lindholmsallén eller vid Frihamnen för att sedan till exempel gå eller ta en Styr & Ställ-cykel den sista biten.

Mer information om detta kommer inom kort.

Inga spårvagnar över bron i sommar

I sommar, den 24 juni-21 juli, stängs spårvagnstrafiken på Hisingsbron av och ersätts av bussar. Då är det dags för den nya spårvägen att kopplas ihop med Hisingsbron. Mer information om hur trafiken tar sig fram under den perioden kommer framöver.

 

Göteborgs Stads information om arbetet: Frihamnen – Lindholmen – Göteborgs Stad (goteborg.se)

Läs också