Direkt till innehåll

Risk för köer vid Eriksbergsmotet

Den 4 mars stängs Kolhamnsgatan norrut och den 4 april stängs Cronackersbron mot Lindholmen i Eriksbergsmotet. Räkna med köer, så försök att undvika rusningstid eller välj andra färdsätt.

Eriksbergsmotet på Hisingen håller på att byggas om för att öka säkerheten och framkomligheten på Lundbyleden. Redan i dag påverkas trafiken i området och trafikanter har fått hitta nya resvägar.

– Flera arbeten pågår parallellt i närområdet, exempelvis ledningsarbeten i Lindholmsallén och så är Inlandsgatan stängd sedan i höstas, säger Robin Holmér, analytiker på Trafik Göteborg.

Avfart breddas – väg stängs

Den 4 mars sker nästa trafikförändring i området då Kolhamnsgatan stängs norrut och trafiken leds om via Säterigatan med hjälp av skyltning.

– Vi stänger av vägen för att kunna bredda avfarten från Lundbytunneln mot Eriksberg. Det är också på denna avfart som vi kan förvänta oss en del köer under rusningstid, säger Elin Nordstrand, projektledare på Trafikverket.

Klicka på kartan för större bild:

Karta som visar att Kolhamnsgatan norrut vid Eriksbergsmotet stängs och att trafiken leds om via Säterigatan.

 

Som bilist får du också räkna med ökad trafik på omledningsvägarna, vilket kan leda till begränsad framkomlighet och längre restider. Information om eventuella förseningar i busstrafiken finns i appen Västtrafik To Go.

Avstängningen gäller fram till den 10 juli i år.

Notera att både avfarten från Lundbytunneln mot Eriksberg och påfarten från Kolhamnsgatan mot Lundbyleden österut i Eriksbergsmotet hålls öppna för trafik.

Trafik till och från Eriksberg påverkas

En månad senare – den 4 april – stängs även Cronackersbron för fordonstrafik i riktning mot Lindholmen och omledning sker via Nordviksgatan. Gång- och cykeltrafiken påverkas inte utan kommer förbi arbetsområdet.

Klicka på kartan för större bild:

Karta som visar att Cronackersbron mot Lindholmen stängs och trafiken leds om via Nordviksgatan.

 

Denna avstängning påverkar framför allt trafiken till och från Eriksberg, men eftersom Kolhamnsgatan norrut är stängd samtidigt berörs fler trafikanter än så och trafiksituationen blir än mer ansträngd. Parallellt med detta pågår även arbeten i Lindholmsallén som innebär begränsad framkomlighet i området runt Lindholmen.

– Som trafikant är det viktigt att sänka hastigheten och vara extra observant vid avspärrningarna. Det är också bra om man kan välja andra resvägar eller tider för resan för att på så sätt förkorta restiden för alla, säger Elin Nordstrand.

Eftersom förändringarna kan leda till köer i området – särskilt under rusningstid – kan det också vara bra att se över om du kan välja andra färdsätt.

Avstängningen av Cronackersbron mot Lindholmen gäller fram till den 1 juni år. Notera att bron hålls öppen i andra riktningen.

Av- och påfart stängs i sommar

Senare i sommar – mellan den 10 juni och 16 juli – stängs avfarten från Lundbyleden österifrån mot Eriksberg och påfarten från Eriksberg mot Lundbytunneln i Eriksbergsmotet. Trafiken hänvisas i första hand till Bräckemotet.

Vi återkommer med mer information om denna trafikhändelse när det närmar sig.

Arbetet klart i höst

Ombyggnationen av Eriksbergsmotet handlar i stort om att bygga en ny rondell i anslutning till Eriksbergsmotet som kopplas ihop med Herkulesgatan. På detta sätt kan man avlägsna trafikljuset i korsningen Inlandsgatan-Lundbyleden, som idag utgör en olycksrisk samt stoppar upp trafikflödet.

Hur går det med ombyggnationen?

– Arbetet fortlöper enligt plan. Så länge inte alltför mycket oförutsett händer ser vi goda möjligheter att hålla ursprunglig tidplan för öppning av Nya Inlandsgatan senare i höst, säger Elin Nordstrand och fortsätter:

– Den nya anslutningen kommer att bidra till ett bättre trafikflöde på Lundbyleden. Lundbytunneln har ett fläktsystem som är känsligt vid köbildning och det händer att man ibland måste stänga av trafiken i tunneln på grund av detta. Vår anläggning kommer att skapa en bättre förutsättning för att kunna hålla tunneln öppen även i rusningstrafik.

Trafikverkets information om arbetena vid Eriksbergsmotet.

Läs också