Direkt till innehåll

Rivningen av Götaälvbron avslutad

Nu är rivningsarbetet av Götaälvbron avslutat efter att den sista delen av bron tagits bort över E45. Därmed tillhör Götaälvbron historien.

Götaälvbron invigdes 26 november 1939 och var då ett av de största arbetena i Göteborgs historia.

Rivningsarbetet av bron påbörjades den 14 juni 2021, efter att trafiken stegvis flyttats över till den nya Hisingsbron som invigdes den 9 maj samma år. Den 27 februari 2022 avslutades rivningsarbetet av Götaälvbron, sedan den sista biten av bron, som stod över E45, tagits bort.

Parallellt med rivningen av Götaälvbron har flera byggprojekt pågått, inte minst färdigställandet av Hisingsbron. Nu återstår en del mindre rivningsarbeten för att återställa marken där bron tidigare stått. Ett arbete som inte ska påverka trafiken. Därefter kommer nya byggprojekt att ta vid i Lilla Bommen-området, med start under 2022.

Mer om byggnationerna kring Lilla Bommen kan du läsa om på Stadsutvecklingswebben. 

Läs också