Direkt till innehåll

Röda kryss livsviktiga att följa

1 / 3

Har du sett de röda kryssen ovanför körbanan? Skyltarna tänds bland annat vid olyckor och när krysset lyser får du inte köra där. Kör du mot rött kryss riskerar du böter och indraget körkort.

Du som brukar köra i Göteborg har säkert noterat de digitala körfältsskyltarna som sitter placerade ovanför körbanan på olika platser i staden, bland annat på Söderleden och vid flera tunnlar. Ibland tänds ett rött kryss i skyltarna, vilket betyder att det är förbjudet för trafikanter att använda körfältet.

Skyddar trafikanter och vägarbetare

Den kryssade skylten kan aktiveras till exempel vid en olycka eller om det finns ett hinder på vägen.

– Det görs för att hindra eller styra trafiken förbi ett hinder, en olycka eller annan fara. De kan även användas för att stänga tunnlar om det finns en fara för trafikant att köra in, exempelvis vid brand. Det kan också handla om ett vägarbete och då görs detta för att skydda de som arbetar på plats, säger Viktoria, vägtrafikledare på Trafik Göteborg.

Ibland kryssas flera körfält samtidigt.

– Om det till exempel har skett en olycka i höger körfält kan man behöva kryssa både höger körfält och mittkörfältet som en skyddsåtgärd. Det beror på situationen på plats.

Förbättra trafiksäkerheten

De digitala körfältsskyltarna styrs från Trafik Göteborgs trafikledningscentral. På så sätt kan trafiken regleras vid behov och både flödet och säkerheten kan förbättras.

Det är inte alltid som orsaken till att körfältet eller tunneln stängts är helt synlig för dig som trafikant. Vintertid förekommer kryssade körfält i vissa av Göteborgs tunnlar när det pågår ishackning. Krysset gäller hela sträckan även om arbetet endast sker i slutet av tunneln. Men även om du inte tycker att du ser något uppenbart hinder framför dig är det ändå viktigt att respektera bommar och skyltning.

– Det är lika viktigt att följa tillfälliga hastighetssänkningar. Hastigheten sänks alltid av en anledning, till exempel på grund av köer eller hinder, säger Viktoria.

Kör du i ett körfält där det är kryssat rött så riskerar du böter på 3000 kronor och indraget körkort.

Följer alla trafikanter skyltarna?

– Nej, tyvärr inte. Om du inte gör det riskerar du att du själv eller någon annan kan skadas. Man ska alltid vara uppmärksam när man kör i tunnlar och alltid stanna om ljusen vid infarten till tunneln blinkar rött. De blinkar alltid i tio sekunder innan bommarna stängs. Röda kryss och bommar räddar liv.

Idag finns digitala körfältsskyltar på följande platser i Göteborg:

Söder- och Västerleden
Gnistängstunneln, Götatunneln, Lundbytunneln, Marieholmstunneln, Tingstadsmotet
Kallebäck-Åbro
E6 Tingstadsmotet-Backadal
Partihallsförbindelsen (Röde orm)
Vädermotet, Älvsborgsbron, Röda sten

Läs också