Direkt till innehåll

Rödbomotet färdigbyggt

Rödbomotet, strax söder om Kungälv, har nu byggts färdigt och är helt öppet för trafik. Arbetet har pågått sedan april.

Ombyggnationen har bland annat bestått av att cirkulationsplatsen har flyttats och gjorts om till en så kallad dropp-cirkulationsplats (en halv cirkulation). Dessutom har påfartstrampen till E6 norrut fått dubbla körfält.

Ytterligare ett antal åtgärder har utförts, och gemensamt för ombyggnationen har varit att öka säkerheten och minska köbildningen.

Arbetet inleddes i april i år och har nu alltså avslutats.

Läs också