Direkt till innehåll

Rondellbygge påverkar trafiken på Kongahällavägen

Den 25 september inleds ombyggnationen av korsningen Kongahällavägen-Säve Stationsväg till en rondell. Räkna med köer och längre restid.

Den ljusreglerade korsningen i Säve centrum, vid Kongahällavägen-Säve Stationsväg, ska byggas om till en cirkulationsplats. Även en ny gång- och cykelbana ska byggas mellan Säve Stationsväg och Kornhallsvägen.

Arbetet startar den 25 september och innebär en begränsad framkomlighet för genomfartstrafiken på Kongahällavägen. Periodvis kommer trafiken att släppas fram växelvis med hjälp av trafiksignal och nedsatt hastighet. Följ skyltning på plats.

Klicka på bilden för större karta.

Karta över KOngahällavägen genom Säve där en ny cirkulationsplats byggs under hösten 2023.

 

Du som är van att köra Kongahällavägen till och från Kornhalls färja bör räkna med lite extra restid, då det stundtals finns risk för köer och långsamtgående trafik.

Arbetet väntas klart till våren 2024.

Läs också