Direkt till innehåll

Rörbytet i Tingstadstunneln skjuts fram

Renoveringen av Tingstadstunneln skulle ha gått över till det andra tunnelröret den 25-26 mars, men nu flyttas trafikomläggningen fram.

Renoveringen av Tingstadstunneln har pågått sedan april 2022 och innebär att ett tunnelrör är stängt och E6-trafiken går dubbelriktad i det motsatta röret med ett körfält öppet i varje riktning. All annan trafik leds om via Marieholmstunneln.

Ändrad tidplan

Nu har arbetet kommit halvvägs. Renoveringen av Tingstadstunneln skulle ha gått över till det andra tunnelröret den 25-26 mars, men nu flyttas trafikomläggningen fram. Tills dess flyter trafiken på som tidigare.

Klicka på kartan för större bild:

Karta som visar att arbeten ska starta i Tingstadstunneln och att trafiken därmed blir dubbelriktad i ena röret.

 

Installationer tar längre tid än planerat

Orsaken är att arbeten med installationer har tagit längre tid än planerat och blivit försenade. För trafiksäkerheten kan processen inte skyndas på utan alla tester måste utföras noggrant och systematiskt. Då installationerna utförs sist så blir resultatet att rörbytet måste skjutas fram.

Trafikverket håller på att se över när det är möjligt att utföra omläggningen. Man ser också över tidplanen för hela renoveringen och det går inte att utesluta att arbetet försenas. Vi återkommer med mer information.

Trafikverkets information om den ändrade tidplanen.

Allt om trafiken i Tingstadstunneln.

Läs också