Direkt till innehåll

Rosenlundsgatan öppnar på nytt

Den 4 juni öppnas Rosenlundsgatan återigen för all genomfartstrafik.

Arbetet med Västlänken Station Haga pågår som bekant för fullt i området kring Haga/Rosenlund, och Rosenlundsgatan har därför varit stängd för genomfartstrafik med bilar och andra motorfordon sedan i mars.

Enligt projektet är det nu möjligt att återigen öppna Rosenlundsgatan för alla trafikslag, något som sker under tisdagen den 4 juni.

Preliminärt väntas gatan hållas öppen åtminstone till och med den första veckan i augusti, då den – beroende på hur arbetet fortskrider i sommar – på nytt kan komma att stängas.

Läs också