Direkt till innehåll

Så fungerar Marieholmstunneln idag

Marieholmstunneln fyller två år och idag kör cirka 70 000 trafikanter genom den varje dygn. –Tunneln har underlättat trafikflödet, säger Daniel Gyllén vid Trafik Göteborgs trafikledningscentral.

När trafiken i den cirka 500 meter långa Marieholmstunneln släpptes på den 16 december för två år sedan hade det gått sju år sedan det första spadtaget togs. Tunneln var efterlängtad eftersom det funnits ett stort behov av att avlasta den hårt trafikerade Tingstadstunneln. Med ytterligare en älvförbindelse minskar också sårbarheten i Göteborgs trafiksystem i händelse av olyckor eller andra trafikstörningar.  En ny tunnel var också en förutsättning för att andra projekt skulle kunna genomföras, till exempel Tingstadstunnelns renovering.

Nya körvanor

Efter att Marieholmstunneln öppnades har göteborgstrafikanterna fått vänja sig vid nya körvägar – inte minst sedan renoveringen av Tingstadstunneln startade och en stor del av trafiken mellan Hisingen och fastlandet har fått ledas om.

Stein Kleiven var projektchef för Marieholmstunneln och i planeringen räknade man med att den behövde avlasta Tingstadstunneln med cirka 50 000 fordon per dygn.

– Människor i allmänhet är ju “vanedjur” och det kan ta lite tid innan man upptäcker nya vägar, men förändringen har skett successivt och under det första året nådde vi nästan upp till 50 000. När renoveringen av Tingstadstunneln startade ökade trafiken som planerat till Marieholmstunneln och idag kör drygt 70 000 fordon per dygn där.

Minskad belastning

På Trafik Göteborgs trafikledningscentral hanteras dagligen olika störningar i Göteborgstrafiken och enligt projektledare Daniel Gyllén har Marieholmstunneln underlättat flödet i trafiken. Framkomligheten har till exempel ökat för trafiken mellan Lundbyleden och E20 och E45.

– Det innebär att köerna och belastningen i området minskar, vilket i sin tur leder till att restiderna blir kortare och störningarna enklare att lösa, säger han.

Finns det några särskilda trafikala utmaningar kopplat till Marieholmstunneln idag?

– För en del ovana trafikanter kan det vara lite svårt att välja rätt väg om man inte riktigt förstår helheten i trafiksystemet och vart olika vägar leder. Det är viktigt att läsa på skyltarna så att man hinner lägga sig i rätt fil, säger Daniel Gyllén.

Nästa höst är planen att Tingstadstunneln öppnar helt igen och därmed finns det åter två helt öppna tunnlar under älven. Stein Kleiven tror dock inte att trafiken kommer att återgå till hur det varit tidigare.

– Människor har fått nya körmönster och lärt sig fler vägar. Båda tunnlarna fyller en viktig funktion, inte minst för att minska sårbarheten, och ger ett robust trafiksystem.

Läs också