Direkt till innehåll

Så kör du under Tingstadstunnelns renovering

Foto: Eddie Löthman/Västtrafik

Foto: Eddie Löthman/Västtrafik

Renoveringen av Tingstadstunneln har inletts och du får vänja dig vid nya körvägar. Här ser du vad som gäller.

Renoveringen av Tingstadstunneln pågår från den 22 april 2022 till oktober 2023 och under den här tiden påverkas trafiken kraftigt. Kapaciteten minskar i och kring tunneln och trafiken får vänja sig vid nya körvägar.

Så här ska du köra under renoveringen:

Från måndagen den 25 april klockan 05.00 till oktober 2023 – då renoveringen väntas bli klar – hålls endast ett körfält öppet i varje riktning genom Tingstadstunneln. Trafiken längs E6 kör fortfarande genom Tingstadstunneln medan all annan trafik leds om till Marieholmstunneln.

Under varje länk finns en karta som visar hur du kör på aktuell sträcka.

Trafiken på sträckan E6 Oslo-E6 Malmö kör fortfarande genom Tingstadstunneln.

Trafiken på sträckan E6 Oslo-E20 kör genom Marieholmstunneln.

Trafiken på sträckan E6 Oslo-E45 Götaleden kör genom Marieholmstunneln.

Trafiken på sträckan E6 Oslo-E45 Karlstad kör genom Marieholmstunneln.

Trafiken på sträckan Lundbyleden-E45 Götaleden-E6 Malmö kör genom Marieholmstunneln.

Trafiken på sträckan Lundbyleden-E45 Karlstad kör genom Marieholmstunneln.

Trafiken på sträckan Lundbyleden-E20 kör genom Marieholmstunneln.

 

På vår sida om Tingstadstunneln finns också en film som visar de nya körvägarna och kartor som visar vilka anslutningar som kommer att vara stängda under renoveringen.

Trafikverkets information om renoveringen av Tingstadstunneln.

Västtrafiks information om hur kollektivtrafiken påverkas av renoveringen.

Läs också