Direkt till innehåll

Så lång tid kan din resa ta

Renoveringen av Tingstadstunneln är igång och endast ett körfält är öppet i varje riktning. Detta innebär längre restider, särskilt i rusningstid. Här kan du se hur lång tid din resa kan komma att ta!

Tingstadstunneln renoveras och uppdateras till dagens standard på säkerhet och miljö. Detta innebär att ett tunnelrör är stängt och trafiken går dubbelriktad i det motsatta röret med ett körfält öppet i varje riktning – detta gäller fram till oktober 2023.

Detta betyder att bilister får räkna med längre restider – speciellt i rusningstid.

Kartorna nedan visar restiderna för de mest trafikerade stråken i Göteborg, under rusningstimmarna morgon och eftermiddag. Siffrorna visar de genomsnittliga restiderna under måndag-torsdag klockan 7-8 och 16-17 och är avrundade till närmaste heltal.

Tänk på att enskildas resor kan ta antingen kortare eller längre tid samt att oförutsedda händelser, till exempel olyckor, kan påverka snittet.

Statistiken tillhandahålls av Trafikverket och baseras på gps-data.

Restider för måndagen den 25 april.
Restider för tisdagen den 26 april.
Restider för onsdagen den 27 april.
Restider för torsdagen den 28 april.
Restider för måndagen den 2 maj.
Restider för tisdagen den 3 maj.
Restider för onsdagen den 4 maj.

Trafiken under torsdagen den 5 maj:

Man kan se att trafiken sakteligen återgår till nivåer före Tingstadstunnelns dubbelriktning. Detta gäller framförallt under eftermiddagen på ett flertal ställen. Dessutom är sträckan Marieholmstunneln-Marieholmsmotet-Gullbergsmotet fortsatt dagligen drabbad av köer i högtrafik.

Karta som visar restider för Åbro-Eriksberg. den 5 maj

 

Karta som visar restider för Åbro-Klareberg. den 5 maj

 

Karta som visar restider för E20-Torslanda. den 5 maj

Läs också