Direkt till innehåll

Så påverkas trafiken under Göteborgsvarvet

Lördagen den 13 maj kl. 13.00 går starten för Göteborgsvarvet med tusentals löpare och publik längs våra gator. Om du kan - lämna bilen hemma.

Göteborgsvarvet lördagen den 13 maj är årets stora löparfest där tusentals löpare och åskådare tar sig fram längs våra gator. Det gör också att all trafik påverkas i staden.

Nytt för i år är att loppet går över Norra Sjöfarten där vägen stängs i båda riktningar mellan Operan och Hisingsbron. Det är även ny bansträckning förbi Lindholmen och Frihamnen. Med flera omfattande arbeten i centrala staden är trafikpåverkan stor – för alla trafikanter.

Undvik därför att köra bil i centrum om du inte måste. Kika på kartan nedan för hur du bäst tar dig fram. Planera din resa och räkna med längre promenader och resvägar.

Göteborgsvarvet 2023 - Karta över bansträckningen

Tänk också på att dagarna innan Göteborgsvarvet pågår flera andra mindre lopp runt Slottsskogen, som kan påverka trafiken tillfälligt. För dig som ska springa är kollektivtrafiken bästa valet när du ska hämta nummerlapp vid Friidrottens Hus och ta dig till starten den 13 maj.

Ta dig fram med kollektivtrafiken

Även om kollektivtrafiken får ändrade körvägar under lördagen den 13 maj så är det ett bra val för att ta sig fram i trafiken. Kollektivtrafiken påverkas mellan klockan 12.30 och cirka 19.15. Räkna med längre restider och sök din resa i appen Västtrafik To Go.

Så påverkas trafiken längs bansträckningen

Du som går och cyklar

Med start och målgång i Slottsskogen är framkomligheten i och kring Slottsskogen väldigt begränsad. Startområdet vid Margretebergsgatan stängs för genomfart från fredagen den 12 maj klockan 14.00 till söndagen den 14 maj klockan 23.00. Under avstängningen kan du inte cykla eller köra elsparkcykel genom slottsskogen och med tusentals löpare och publik är det även svårt att ta sig fram till fots. Gående och cyklister hänvisas därför till gång- och cykelbanan på den östra sidan av Dag Hammarskjöldsleden – Änggården – Per Dubbsgatan och omvänt.

Under varvsdagen dubbelriktas både gång- och cykeltrafiken över Hisingsbron och Älvsborgsbron. Över Hisingsbron är endast en gång- och cykelbana öppen då löparna springer i den ena. Från Hisingssidan får man därför välja att gå och cykla via gång- och cykelbanan vid Hjalmar Brantingsplatsen för att ta sig upp på bron. Det gäller klockan 12.30-18.15.

Älvsborgsbron är sedan tidigare dubbelriktad för gående och cyklister på brons västra sida, ut mot havet.

Räkna med längre promenader

Under loppet kan du inte passera över bansträckningen i centrum. Du som går får därför välja gångslussarna som finns längs Östra Hamngatan, Kungsportsplatsen, Kungsportsavenyn och Vasagatan.

För dig som kör bil

Extra viktigt att tänka på denna dag är att räkna med längre restider. Framför allt i de centrala delarna av staden men även för dig som kör runt för att stå och heja på flera ställen längs banan.

Nytt för i år är att loppet går över Norra Sjöfarten där vägen stängs för trafik i båda riktningar mellan Operan och Hisingsbron. Undantaget gäller trafiken från Nordstans P-hus som under avstängningen kan köra österut mot Stadstjänarebron. Avstängningen gäller klockan 12.30-19.00.

Med begränsad framkomlighet över Älvsborgsbron mellan klockan 9.00 och cirka 22.00 finns det risk för långsamtgående trafik och köer. Trafik på E45 som ska från centrum och mot Hisingen får vända i Gnistängsmotet för vidare resa över Älvsborgsbron, då endast ett körfält är öppet mot Hisingen.

Kom ihåg: Under tiden som renoveringen av Tingstadstunneln pågår kör trafiken längs E6 fortfarande genom Tingstadstunneln, medan trafiken via Lundbyleden, E20 och E45 leds om till Marieholmstunneln.

Om du tar bilen – parkera klokt

Har du möjlighet så lämna bilen hemma denna dag eller parkera i några av parkeringsanläggningarna i Gårda, Heden eller P-husen i City och ta kollektivtrafiken därifrån. Du som kommer längre ifrån, ställ bilen på någon av pendelparkeringarna utanför staden och ta tåget. Sök din resa i appen Västtrafik To Go.

Tänk på: Det är förbjudet att parkera längs bansträckningen, utefter lederna och på gång- och cykelbanor. Du får heller inte hindra boendes in- och utfarter.

Gratis pendelbussar

Utöver ordinarie kollektivtrafik lördagen den 13 maj, kör gratis pendelbussar för löpare i Göteborgsvarvet. Länk till Göteborgsvarvets hemsida samt information om pendelbussarna hittar du nedan.

Göteborgsvarvet – Hitta hit

Västtrafik – Åk med oss till Göteborgsvarvet

Tänk på att vara ute i god tid oberoende av hur du tar dig till Göteborgsvarvet.

Trafik Göteborg önskar alla löpare lycka till!

 

 

Läs också