Direkt till innehåll

Så påverkas trafiken under löparfesten

Lördagen den 21 maj är det åter dags för Göteborgsvarvet. Med tiotusentals löpare på Göteborgs gator påverkas all trafik under dagen. Här är 5 tips om trafiken.

Göteborgsvarvet är tillbaka med 45 000 löpare som ska ta sig fram på Göteborgs gator och över nya Hisingsbron. Omkring 200 000 åskådare väntas följa loppet där framkomligheten längs banan är mycket begränsad.

Med flera stora omfattande arbeten i centrala staden, samt den pågående renoveringen av Tingstadstunneln, blir trafikpåverkan i år större än vanligt – för alla trafikanter.

1. Bra att känna till om trafiken runt Slottsskogen

Start och målgång sker som vanligt i Slottsskogen. Räkna därför med mycket begränsad framkomlighet i och kring Slottsskogen denna dag, då många löpare och åskådare rör sig i området. Deltagarna startar på Margretebergsgatan, som stängs klockan 08-19.15 för trafik.

2. Begränsad framkomlighet över Älvsborgsbron

Under Göteborgsvarvet sänks hastigheten över bron till 50km/tim. Endast ett körfält är öppet för trafik från Hisingen till fastlandet, och två körfält är öppna för  trafik, från fastlandet mot Hisingen. Detta gäller mellan klockan 9 och cirka 23.00. Samma tid dubbelriktas även gång- och cykeltrafiken på brons västra gång- och cykelbana, ut mot havet. Räkna därför med längre restid över bron.

3. Om du måste ta bilen

Banan går genom centrum och på båda sidor om älven. Längs banan stängs intilliggande gator av i etapper mellan klockan 11 och 19. Tänk på att parkera bilen utanför bansträckningen, annars riskerar du att inte kommer ut och iväg med bilen när du tänkt dig.

4. Svårt att ta sig fram i centrum

Just nu pågår Tingstadstunnelns renovering, vilket påverkar trafiken i hela Göteborg. Genom Tingstadstunneln är endast ett körfält öppet i varje riktning. Under tiden som renoveringen pågår kör trafiken längs E6 fortfarande genom Tingstadstunneln, medan trafiken via Lundbyleden, E20 och E45 leds om till Marieholmstunneln. Länk till kartor som visar hur du kör under renoveringen hittar du längre ner på sidan.

I Centralenområdet är framkomligheten begränsad för alla trafikslag. Undvik att köra bil här om du inte måste. Löparna korsar Operagatan som stängs för trafik mellan Norra Sjöfarten och Stenpiren klockan 12.30-19.00. Trafik på Norra Sjöfarten hänvisas till Götatunneln eller Södra Sjöfarten. Parkeringshuset i Nordstan når du via Nils Ericsonsgatan och Norra Sjöfarten. Ut från Nordstans P-hus kommer du endast via Kanaltorgsgatan/Södra Sjöfarten.

Under loppet kan du inte passera över bansträckningen i centrum. Du som går får därför välja gångslussarna som finns längs Östra Hamngatan, Kungsportsplatsen, Kungsportsavenyn och Vasagatan.

5. Ändrade körvägar för kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken får ändrade körvägar under lördagen den 21 maj och påverkas mellan 12.30 och cirka 19.15. Räkna med längre restider och sök din resa i appen Västtrafik To Go.

Mer om framkomlighet och trafiken under Göteborgsvarvet kommer. Fram tills dess – läs mer på Göteborgsvarvets hemsida.

Mer information om trafikförändringarna under Tingstadstunnelns renovering hittar du här.

Läs också