Direkt till innehåll

Så påverkas trafiken under Sylvesterloppet

Den 31 december kl.12.00 går starten för Sylvesterloppet, löparfesten som påverkar trafiken i centrum under två timmar.

Det 10 kilometer långa Sylvesterloppet den 31 december startar klockan 12:00 och har start och målgång på Heden.

Trafiken stängs tillfälligt på följande platser mellan klockan 12.00 och 14.00:

– Engelbrektsgatan
– Kungsportsavenyn
– Parkgatan
– Delar av Skånegatan
– Sten Sturegatan

Bansträckningen hittar du här på Sylvesterloppets hemsida.

Löparna springer till största delen på gång- och cykelbanor, där framkomligheten för gående och cyklister påverkas. Under loppets inledande kilometer springer deltagarna på vanliga gator, närmare bestämt Kungsportsavenyn och Engelbrektsgatan, vilka då tillfälligt stängs av.

Kollektivtrafiken får tillfälligt ändrade körvägar mellan klockan 12.00 och 14.00, med störst påverkan på de linjer som brukar köra via Korsvägen och Heden.

De spårvagns- och busslinjer som berörs är: linje 2, 6, 8, X3, X4 och buss 52, 100, 510, 513, 753 och Röd express. Sök din resa i appen Västtrafik To Go för bästa framkomlighet.

Gående och cyklister

Du som går och cyklar i området kring Heden, Avenyn, Skånegatan och Korsvägen – var extra uppmärksam på att framkomligheten är begränsad. Om du kan välj närliggande gång- och cykelstråk.

Läs också