Direkt till innehåll

Så påverkas trafiken under Varvetmilen

Lördagen den 15 april intar Varvetmilen Ullevi, seedningsloppet som under två timmar påverkar trafiken främst i Gårda och på Skånegatan.

Med start och målgång på Nya Ullevi tar ca 1500 löpare chansen att lördagen den 15 april, med start klockan 11.00, seeda sig till en bättre starttid till Göteborgsvarvet 2023. Som trafikant får du därför ha lite tålamod under de två timmar som loppet påverkar trafiken.

Trafiken stängs tillfälligt på följande platser mellan klockan 10.30 och 12.30:

  • Skånegatan är stängd i norrgående riktning från Valhallagatan/Burgårdsplatsen till Levgrensvägen. Biltrafiken leds om via Sten Sturegatan.
  • Åvägen stängs för biltrafik. Trafiken från Focus P-hus hänvisas till Fabriksgatan.
  • Levgrensvägen stängs under evenemanget. (Gående och cyklister tar sig fram med begränsad framkomlighet).

Bansträckningen hittar du på Göteborgsvarvets hemsida.

Löparna springer till största delen på gång- och cykelbanor, där framkomligheten för gående och cyklister påverkas. Om du kan: välj närliggande gång- och cykelstråk. Delar av loppet går även på gator som tillfälligt stängs av för biltrafik. Trafiken leds då om via närliggande gator. Följ lokal skyltning på plats.

Läs också