Direkt till innehåll

Så plogas vägarna i vinter

Vintern är snart här och det blir snö på våra vägar. Men var är plogbilen? Detta och mycket annat reder vi ut.

För att kunna ta sig fram säkert i vintertrafiken behöver vägarna vara fria från snö och halka. Men vem ansvarar för att vägarna vinterväghålls i och kring Göteborg?

Här ger vi tips på vad som kan vara bra att känna till om halkbekämpning och plogade vägar.

Stressa inte bakom plogbilen

Att behöva sakta in bakom plogbilen eller hamna bakom en bil som bekämpar halka upplever många trafikanter som stressande. Varje år sker flera olyckor då bilister tränger sig förbi och utsätter sig själv och andra för fara. Att dessutom köra om i snörök är förenat med livsfara. Ta det i stället lugnt. Plogbilen och halkbekämpning finns på vägarna för att göra det säkrare för dig och dina medtrafikanter. Tänk på att hålla avstånd, sänk hastigheten och var ute i god tid.

Var är plogbilen?

När plogbilen kommer beror på hur trafikerad en väg eller gata är – på de mest trafikerade vägarna är kraven högt ställda. Det beror också på vem som ansvarar för vägen.

Vill du veta var plogbilen är eller när plogbilen kommer till din väg, så finns information på Trafikverkets hemsida, (se länkar längst ner på sidan).

Vem ansvarar för vägen – i och kring Göteborg

Trafikverket ansvarar för de större lederna och vägarna i Göteborg (statliga vägar) och en del av de gång- och cykelvägar som finns utmed de statliga vägarna.

Göteborgs Stad ansvarar för kommunala vägar, gator, gång- och cykelvägar samt hållplatser. Under vinterperioden 15 oktober till 15 april har Göteborgs Stad full beredskap för att snabbt kunna underlätta i trafiken med snöröjning och halkbekämpning.

Fastighetsägaren ansvarar för vinterväghållning av gångbanor, gångvägar, trottoarer och trappor som ligger i anslutning till tomtens/fastighetens gräns mellan 1,2 meter till 10 meter.

När det är halt ute

När det är risk för halka startar halkbekämpningen omedelbart, oavsett tid på dygnet. På Göteborgs Stads gator och trottoarer sker halkbekämpning i huvudsak genom spridning av flis som är krossad sten. En stor del av gångbanorna, trottoarerna och trapporna i Centrum ansvarar fastighetsägaren för.

På de större vägarna, som Trafikverket ansvarar för, bekämpas halka med salt, vilket gör att vägen kan vara fri från snö och is även när det är kallt. Bäst effekt får saltet om det sprids innan temperaturen sjunker och snön faller. Det är därför du ibland kan se saltspridare i arbete på torra vägbanor vid plusgrader.

Mer om regler och rutiner vid snöröjning och halkbekämpning hittar du på Göteborgs Stads och Trafikverkets hemsida, (se länkar nedan).

När kommer plogbilen din väg? – Trafikverket

Göteborgs Stads rutiner kring snöröjning och halkbekämpning

Trafikverkets rutiner kring snöröjning och halkbekämpning

Läs också