Direkt till innehåll

Så tar du dig fram vid Stigbergsliden

Pågående spårarbeten gör att Stigbergsliden mot Stigbergstorget är stängd för biltrafik fram till den 26 oktober. Även spårvägstrafiken påverkas kraftigt.

På grund av spårarbeten vid Stigbergstorget är Stigbergsliden avstängd för biltrafik i riktning mot Stigbergstorget fram till den 26 oktober.

Det omfattande arbetet utförs i etapper och ger en stor påverkan på trafiken i området fram till den 2 november. Spårvagnstrafiken får ändrade körvägar eller ersätts med buss.

Detta gäller för biltrafiken
Biltrafik från Järntorget mot Stigbergstorget leds under perioden 12-26 oktober om via Järntorgsmotet och Fiskhamnsmotet.

Om du kommer körande från Första Långgatan och ska till Stigbergstorget leds du istället om vid Johannesplatsen mot Östra Sänkverksgatan och vidare ut på E45 österut. Via Järntorgsmotet tar du dig sedan tillbaka västerut på E45 eller Emigrantvägen. Därefter kör du söderut mot Fiskhamnsmotet och vidare in i området.

Omledningen innebär en mindre omväg, så räkna därför med något längre restid. Följ skyltning på plats (se karta längre ned).

Ny etapp inleds 26 oktober
Ovanstående omledning gäller fram till måndagen den 26 oktober klockan 04.00. Därefter inleds etapp två, som pågår från den 26 oktober till den 2 november. Då är Stigbergsliden åter öppen för västergående trafik mot Stigbergstorget. Trafik från Karl Johansgatan når då endast Stigbergstorget via Djurgårdsgatan-Bangatan.

Kartan visar omledningsvägen för biltrafiken mot Stigbergstorget när Stigbergsliden är stängd västerut den 12-26 oktober.

Karta över omledningsväg vid Stigbergsliden

Så påverkas spårvagnstrafiken
Spårvagnstrafiken till och från Karl Johansgatan går fram till den 26 oktober klockan 04.00 endast via Bangatan, vilket gör att spårvagnstrafiken vid Stigbergstorget får ändrade körvägar.

För spårvagnsresenärer mellan Stigbergstorget-Masthuggstorget-Järntorget ersätts resan med buss.

För mer information om aktuella hållplatslägen för ersättningsbussar och ändrade körvägar i kollektivtrafiken, besök Västtrafiks hemsida.

Gående och cyklister
Gående och cyklister tar sig fram under spårarbetet, som väntas klart den 2 november. För cyklister stängs dock cykelbanan vid Bangatan mellan den 26 oktober och 2 november. Omledning sker då via Allmänna Vägen och Djurgårdsgatan.

Läs också