Direkt till innehåll

Säkerhetsövning i Götatunneln

Natten till den 2 oktober genomförs en större övning i Götatunneln. Under ett antal timmar är bägge tunnelrören stängda.

I händelse av brand eller liknande i Götatunneln är det av högsta vikt att alla säkerhetsfunktioner fungerar som de ska. Därför krävs regelbundna, fullskaliga övningar i tunneln där allt gällande säkerheten testas.

Tisdag-onsdag den 1-2 oktober genomförs av detta skäl en fullskalig säkerhetsövning där en olycka med okänt scenario kommer att simuleras.

Bägge rören stängs
Följande gäller:

– Det norra tunnelröret, där trafiken går i riktning mot Järntorget, är stängt från klockan 21.00 på tisdagskvällen den 1 oktober fram till onsdagsmorgonen den 2 oktober klockan 05.30.

– Det södra tunnelröret, där trafiken går i riktning mot Lilla Bommen, är stängt från klockan 22.30 på tisdagskvällen den 1 oktober och i 3-4 timmar framåt.

Under tiden som respektive tunnelrör är stängt kommer du som trafikant att istället få köra på lokala gator. Enligt övningsledningen väntas inga längre köer uppstå, såvida inget oförutsett inträffar.

Ofarlig rök från tunnelmynningen
Viktigt att tänka på är att rök eventuellt kan synas i tunnelmynningen mot Järntorget under en kortare period. Denna rök är inte farlig och luktar heller ingenting, och informatörer kommer att finnas på plats för att lugna förbipasserande.

Fordon från räddningstjänsten kommer sannolikt att röra sig i området men är inte under utryckning så länge de inte har ljud- eller ljussirener påslagna.

Läs också