Direkt till innehåll

Säkrare avstängningar på Älvsborgsbron

1 / 2

Med modern teknik kan nu Älvsborgsbron stängas på ett säkrare sätt vid blåsigt väder eller en trafikolycka. Det nya systemet styrs från trafikcentralen vid Trafik Göteborg.

Vid kraftig vind är det svårt att köra på Älvsborgsbron på grund av vindstötar och då behöver bron stängas av säkerhetsskäl. Det har tidigare tagit lång tid att stänga av bron. Dels på grund av att den är tungt trafikerad, dels för att flera skyddsfordon och personal måste komma ut på plats.

Fjärrstyrda bommar stänger bron

Nu har dock Trafikverket installerat ett system med bommar och variabla skyltar för att kunna reglera trafiken över bron på ett smidigare och säkrare sätt.

– Det stämmer. Nu kan vi stänga av Älvsborgsbron med fjärrstyrda bommar som finns på bägge sidor om bron. Samtidigt tänder vi variabla meddelandeskyltar på anslutningsvägarna för att varna bilisterna om avstängningen, säger Daniel Gyllén, projektledare hos trafikcentralen vid Trafik Göteborg.

Utöver detta används också variabla hastighets- och kövarningsskyltar för att anpassa trafikrytmen samt körfältssignaler för att leda om trafiken på ett säkrare och mer effektivt sätt.

Systemet innefattar gång- och cykelbanorna

Det nya systemet innefattar också gång- och cykelbanorna på bron. Vid tidigare avstängningar varnades gång- och cykeltrafiken av en variabel skylt – i dag går det även att fysiskt stänga av gång- och cykelbanorna med fjärrstyrda bommar, vilket ökar säkerheten.

Systemet ger även trafikcentralen i Göteborg möjlighet att minska antalet öppna körfält över bron, vilket kan förbättra säkerheten i akuta situationer. Till exempel vid trafikolyckor eller andra typer av händelser där ett eller flera körfält måste stängas av.

Läs också