Direkt till innehåll

Säkrare järnvägskorsning på Hisingen

Den olycksdrabbade korsningen Finlandsvägen-Lillhagsvägen ska bli säkrare. Den 21 juni startar första etappen av trafikåtgärder.

Det var den 8 mars i år som en buss fick stopp och kolliderade med ett tåg vid järnvägskorsningen Lillhagsvägen-Finlandsvägen på Hisingen. Bussen var tom på passagerare när kollisionen skedde och inga tågpassagerare ska ha blivit allvarligt skadade.

Göteborgs Stad och Trafikverket samarbetar nu för att göra den olycksdrabbade korsningen säkrare. Arbetet är indelat i två etapper där den första inleds den 21 juni.

Finlandsvägen blir huvudled

Etapp ett innebär snabba åtgärder som utförs under sommaren 2021. För att påverka trafiken så lite som möjligt utförs arbete mestadels nattetid. Största förändringen för dig som trafikant är att väjningsförhållandena i korsningen kommer att förändras.

Finlandsvägen byggs om till huvudled och du som kör på Lillhagsvägen, oavsett riktning, kommer istället behöva väja för trafiken som kör från Finlandsvägen och svänger norrut på Lillhagsvägen. Detta för att minska risken att fordon blir stående på järnvägsspåret.

För att säkerställa att de fordon som har väjningsplikt håller låg hastighet kommer vägbulor att byggas på Lillhagsvägen i båda riktningar.

Så trafiksäkras gång- och cykeltrafiken

För att öka säkerheten för gående och cyklister kommer den norra gång- och cykelpassagen över Lillhagsvägen och järnvägen att tas bort. Du som går eller cyklar hänvisas i stället till den södra gång- och cykelpassagen, som framöver blir dubbelriktad.

Vid den södra gång- och cykelbanan kommer även en järnvägsbom att sättas upp, så att det finns en bom på båda sidorna av spåret. Vid bommen kommer det finnas en signal som varnar innan ett tåg passerar.

De nya åtgärderna kan upplevas som en försämring för gång- och cykeltrafiken men ger en högre säkerhet.ä

Signalreglerad korsning

Arbetet med etapp ett, att göra Finlandsvägen till huvudled, väntas klart till slutet av juni. Varningssignal samt ytterligare en järnvägsbom vid den södra gång- och cykelpassagen kommer på plats senare i sommar.

Etapp två startar sommaren 2023, då byggs korsningen om till en signalreglerad korsning med bommar som avgränsar järnvägen från alla trafikslag. Gång- och cykelpassagen kommer då att återgå till en normal bred standard och vara väl avskild från övrig trafik.

Läs också