Direkt till innehåll

Säkrare trafik på E20

Nya motorvägen på E20 mellan Alingsås-Vårgårda har nu öppnats.

Nästan ett halvår tidigare än beräknat är nu den nya motorvägssträckan på E20 färdig mellan Bälinge strax utanför Alingsås och Hjultorp söder om Vårgårda. Den 15 kilometer långa motorvägen har byggts i en ny sträckning med plankorsningar och en faunabro.

Ökad säkerhet för trafiken på E20
För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på E20 är den nya vägen mötesseparerad. Det betyder att man inte kan kollidera med mötande fordon. Motorvägen är byggd med mittremsa och vägräcke som separerar körriktningarna. Något som gör sträckan till en tryggare och smidigare väg för trafikanten att färdas på.

Nya E20 en tryggare väg
Arbetet med att bygga ut E20 i Västra Götaland till mötesseparerad väg pågår fram till 2026. Motorvägssträckan, mellan trafikplats Bälinge och trafikplats Hjultorp, är en fortsättning på den motorväg som byggdes mellan Kristineholm och Bälinge för fyra år sedan. I norr ansluter den nya motorvägen till en kommande utbyggnad av E20 förbi Vårgårda med förväntad byggstart i januari 2021.

Här kan du läsa mer på Trafikverkets hemsida om den nya motorvägen på E20 mellan Alingsås-Vårgårda

Läs också