Direkt till innehåll

Sänk hastigheten på Göteborgs sommargator

Mellan maj och september förvandlas flera gator runt om i staden till sommargator. Biltrafiken begränsas och hastigheten sänks till gånghastighet.

Även i år gör Göteborgs Stad om flera platser och gator till sommargator och sommartorg. Parkeringsplatserna på Grönsakstorget blir till en lummig oas och Tredje Långgatan blir åter en sommargågata. På sommargatorna begränsas biltrafiken för att människor ska kunna umgås och promenera.

På en (sommar)gågata får du bara köra om du ska leverera eller transportera något eller någon till eller från adress på gågatan. Du får inte köra något typ av fordon med högre hastighet än gångfart. Och du har väjningsplikt mot gående.

Här är gatorna där du får sänka tempot till gånghastighet:

Brahegatan

Sträckan mellan Artillerigatan och Treriksgatan regleras tillfälligt om till gågata. Parkering på gågatan är inte tillåten.

Andra Långgatan

Sommargatan sträcker sig från Linnégatan till Värmlandsgatan. Regleringen till gågata gäller dock endast första kvarteret från Linnégatan till Nordhemsgatan.

Teatergatan

Sträckan som berörs är mellan Vasagatan och Engelbrektgatan. Den tillfälliga förändringen innebär att parkeringsplatser utmed gatans ena sida görs om till trottoar och gångbana. Leveranser och lastning sker på motsatt sida.

Tredje Långgatan

“Tredjelång” blir till sommargågata mellan Linnégatan och Nordhemsgatan.

Mer om sommarens sommargator och torg hittar du på Göteborgs Stads hemsida. Och vilka särskilda krav som gäller på en gågata hittar du på Transportstyrelsens hemsida, se länk nedan.

Göteborgs Stad – Hitta sommarplatser

Transportstyrelsen – Gågata, cyekelgata och gångfartsområde

 

Läs också