Direkt till innehåll

Sänkt hastighet på delar av Hjalmar Brantingsgatan

Den 18 september-20 oktober begränsas trafiken på Hjalmar Brantingsgatan mellan Eketrägatan och Gropegårdsgatan. Endast ett körfält är öppet och nedsatt hastighet gäller.

Arbeten med bullerskydd längs Hjalmar Brantingsgatan påverkar biltrafiken i riktning mot centrum mellan den 18 september och 20 oktober.

På sträckan mellan Eketrägatan och Gropegårdsgatan är endast ett körfält öppet och hastigheten sänks till 30 km/timmen (se karta). Var därför beredd på långsamtgående trafik förbi arbetsområdet. Trafiken påverkas både dagtid och nattetid men dock inte under rusningstid, det vill säga klockan 07.00-09.00 eller 15.00-18.00.

Gång- och cykeltrafiken påverkas inte.

Klicka på kartan för större bild.

karta som visar Hjalmar Brantingsgatan

 

 

Läs också