Direkt till innehåll

Se till att du syns i mörkret – använd reflex!

För att minska olycksrisken är det viktigt att du syns ordentligt i mörkret. Använd därför alltid reflex när du rör dig i trafiken!

Nu blir kvällarna mörkare och det blir svårare att upptäcka varandra i trafiken. För att minska olycksrisken är det viktigt att du syns i mörkret genom att alltid använda reflex – både på landsvägar och i staden.

Använd reflex även på belysta gator

Enligt Trafikverket sker de flesta mörkerolyckor, där gående skadas eller dödas, i tättbebyggda områden där gatubelysningen är tänd. Gatubelysningen gör att du själv ser, men det innebär inte att du syns. Människans synförmåga försämras kraftigt i mörker och det blir svårt att urskilja kontraster – även på belysta gator. Därför får bilförare svårare att upptäcka fotgängare.

Placera reflexen långt ner

Med reflex ser en bilförare dig på cirka 125 meters avstånd och då har föraren god tid på sig att sakta in. Om du saknar reflex och har mörka kläder syns du först på 20-30 meters avstånd. Sätt reflexen långt ner på ben eller armar – då syns den bäst när du är i rörelse.

Reflex är en färskvara

Det är också viktigt att komma ihåg att reflexer är en färskvara. En normal livslängd för en reflex är cirka tre år, men den kan komma att behöva bytas ut tidigare då reflexförmågan blir sämre när de slits eller utsätts för värme och vatten.

Testa din reflex genom att hänga upp din gamla bredvid en ny – i ett mörkt rum eller utomhus när det är mörkt. Lys sedan på dem från minst fyra meter avstånd. Syns din gamla reflex dåligt är det dags att byta.

Ta hand om varandra i mörkret!

Trafikverkets information om säkerhet för gående.

Läs också